DIENST NKO VAN HET AZ SINT JAN BRUGGE

Van hoortoestel tot cochleair implantaat

Onze aanpak

DIENST NKO VAN HET AZ SINT JAN BRUGGE

Uw gehoor, onze zorg
van A tot Z, van oor tot oor

Uiteenlopende gehooraandoeningen en -klachten kunnen aangeboren zijn of pas in de loop der jaren ontstaan, maar voor elke aandoening bestaat een specifieke oplossing. Dit kan gaan van een medicamenteuze behandeling, een gehoorverbeterende operatie, een aangepast hoortoestel tot een hoorimplantaat. Met een divers team bestaande uit een NKO-arts audioloog, radioloog, geneticus, psycholoog, oogarts, kinderarts, … staan we garant om u op verschillende vlakken optimaal te begeleiden, kwaliteitsvolle zorg te bieden en de beste oplossing te vinden voor uw gehoorprobleem.

Voor neonatale gehoorsscreening werken we nauw samen met Kind en Gezin, verschillende hoorcentra en revalidatiecentra in regio Brugge. Als erkend diagnostisch centrum staan wij borg om uw pasgeboren baby binnen de tien dagen op te vangen na verwijzing door Kind en Gezin. Vanuit ons spreekuur zal u automatisch en vlot worden doorverwezen naar verschillende collega’s indien dit nodig blijkt.

Over ons

Patiënten aan het woord

Dagelijks proberen we patiënten te helpen in hun zoektocht naar een beter gehoor. De verhalen van patiënten laten zien welke impact het gehoorverlies en de daarbij passende behandeling op hun leven hebben. We laten enkele patiënten aan het woord. De verhalen zijn interessant en een steun voor mensen met gelijkaardige klachten die op het punt staan om eenzelfde behandeling te krijgen.

Verhalen

Ik zou voor geen geld ter wereld mijn CI nog willen missen! Ik kan alles doen wat ik wil : vergaderingen volgen, telefoneren, fietsen en zelfs rally's rijden.

Gehooroplossingen

Overzicht van de verschillende gehooroplossingen:

  • Conventioneel hoortoestel
  • Klassieke chirurgie
  • Botverankerd hoortoestel
  • Middenoorimplantaat
  • Cochleair implantaat
  • Oorschelp-epithese of kunstoor
Gehooroplossingen