Stap per stap

Aanpak

Het gehoor is een belangrijk zintuig waarmee we in staat zijn geluiden waar te nemen. Een achteruitgang van het gehoor kan leiden tot communicatieproblemen en in een verder stadium zelfs tot sociaal isolement. Indien een gehoordaling reeds op kinderleeftijd voorkomt, bestaat een groot risico op een verminderde taal- en spraakontwikkeling.

Een gehoorvermindering kan verschillende oorzaken hebben. Afhankelijk van de aard van het gehoorverlies kan dit behandeld worden met medicatie, een gehoorverbeterende operatie of andere hulpmiddelen zoals klassieke hoortoestellen, botverankerde hoortoestellen, middenoorimplantaten of cochleaire implantaten.

Stap - 1

Consultatie bij de arts

Indien u een gehoorverlies ervaart, kan u een afspraak maken op de dienst NKO-GH. De arts zal luisteren naar uw verhaal en een grondig NKO onderzoek doorvoeren. Samen zoeken we naar de geschikte oplossing. 

Stap - 2

Audiologische testen

De audioloog neemt na de consultatie bij de NKO-arts enkele gehooronderzoeken af. Dit gaat van een klassieke gehoortest en een drukmeting van het middenoor tot meer uitgebreide testen zoals een hersenstamaudiometrie en een evenwichtsonderzoek. Onze audiologen voeren eveneens uitgebreide gehoorscreening bij pasgeborenen uit, zo de gehoortest bij kind & gezin niet goed is. Voor de meer uitgebreide testen zal een afspraak gemaakt worden.

Stap - 3

Bekijken van de mogelijkheden

Eenmaal de gehoortesten zijn afgenomen zal de arts deze met u bespreken en een woordje uitleg geven over de mogelijke oorzaak van uw gehoorverlies. Soms zijn aanvullende beeldvorming of andere onderzoeken (bijvoorbeeld bloedname) noodzakelijk om de oorzaak verder te onderzoeken of te bevestigen. 

Afhankelijk van de ernst van het gehoorverlies en de mogelijke oorzaak, zullen we kijken welke gehooroplossingen voor u mogelijk zijn. Deze zullen uitgebreid met u besproken worden. 

Stap - 4

Multidisciplinair overleg

Op regelmatige basis komt ons team bijeen om moeilijke gevallen te bespreken en te overleggen met collega's. Ook collega's uit nabij gelegen ziekenhuizen binnen ons netwerk worden uitgenodigd voor een multidisciplinair overleg voor advies en/of het bepalen van het beleid.

Stap - 5

Voorschrijven hoortoestel of inplannen operatie

Blijkt uit de consultatie bij de NKO-arts, de audiologische testen en de bijkomende onderzoeken dat een hoorapparaat voor u een goede oplossing is, dan verwijzen we u naar een hoorcentrum voor een vrijblijvende proef. Meestal is dat een hoorcentrum bij u in de buurt waar u makkelijk een afspraak kan krijgen.

Bent u eerder een geschikte kandidaat voor een gehoorverbeterende ingreep (bijvoorbeeld trommelvliesherstel, met al dan niet een herstel van de gehoorbeentjesketen) of een hoorimplantaat (botverankerd hoortoestel, middenoorimplantaat of cochleair implantaat), dan zal uw arts u uitgebreid uitleg geven over deze ingreep, en de voor- en nadelen uitvoerig met u bespreken. 

Wenst u de operatie in te plannen, sturen we u langs bij de verpleging om een afspraak te maken. Zij geven u de nodige uitleg over de opname, en de slaapdokter zal u of uw kind zien op de vooropname eenheid.

Stap - 6

Opvolging en begeleiding

Iedere gehooroplossing vergt grondige opvolging en begeleiding. Na de opstart van medicatie of het voorschrijven van een hoorapparaat, komt u op controle om de impact op uw gehoor en de mogelijke gehoorverbetering op te volgen. 

Het spreekt voor zich dat na een gehoorverbeterende ingreep of na het plaatsen van een hoorimplantaat we u de dagen en weken na de ingreep regelmatig terugzien op controle om de nodige postoperatieve zorgen toe te dienen. Dit gaat van het verwijderen van het verband tot het verwijderen van de draadjes, alsook het opvolgen van de wondgenezing. Deze postoperatieve zorgen hebben een grote invloed op de uitkomst van de operatie en worden dus zeer zorgvuldig opgevolgd.

Bij het plaatsen van hoorimplantaten (botverankerd hoortoestel, middenoorimplantaat of cochleair implantaat) zullen ook verschillende afspraken bij onze audiologen worden ingepland, hetzij om het hoorimplantaat te activeren, hetzij om de geluidsprocessor bij te regelen.

Ook de daaropvolgende jaren blijft ons team voor u klaarstaan!