Overzicht

Gehooroplossingen

De dienst neus-, keel- en oorziekten te Brugge beschikt over een uitgebreid otologisch team die ernaar streeft om op de hoogte te blijven van alle technologieën, mee te werken aan het ontwikkelen van nieuwe behandelingen en deze aan te bieden aan de patiënten om aldus aan de vraag van elke patiënt te kunnen voldoen. Voor bijna iedere vorm van gehoorverlies is er tegenwoordig een passende behandeling beschikbaar.

Conventioneel hoortoestel

Een hoortoestel vangt geluiden op en versterkt deze, met als doel beter te kunnen horen en tot een beter spraakverstaan te komen. Uw NKO-arts kan u op basis van uw gehoortest een voorschrift meegeven. Hiermee kunt u in elk hoorcentrum terecht voor het vrijblijvend uitproberen van een hoortoestel.

 

Klassieke oorchirurgie

Heel wat ziektebeelden van de gehoorgang, het trommelvlies of het middenoor, al dan niet met een impact op het gehoor, kunnen behandeld worden met een operatie. Onze artsen maken het onderscheid op basis van een deskundig klinisch onderzoek, grondige en uitgebreide gehoortesten en radiologische beeldvorming om voor u de beste behandeling uit te selecteren. 

Botverankerd hoortoestel

Een botverankerd hoortoestel is de ideale oplossing voor patiënten met een gehoorverlies door een probleem van het uitwendig oor en/of middenoor. In dit geval kunnen geluiden niet meer via de normale luchtgeleiding worden doorgegeven aan het binnenoor. Ook patiënten met een éénzijdige doofheid kunnen gebruik maken van een botverankerd hoortoestel. 

Middenoorimplantaat

Een middenoorimplantaat is een gedeeltelijk implanteerbaar toestel waarbij een mini vibrator of transducer gekoppeld wordt aan één van de gehoorbeentjes in het middenoor of het ronde venster van het slakkenhuis. De transducer zorgt ervoor dat de opgevangen geluiden versterkt worden vooraleer ze naar het slakkenhuis worden doorgestuurd. Dit wordt toegepast bij patiënten met een probleem van het uitwendig oor en/of middenoor waarbij een BCD geen goede oplossing is, alsook bij patiënten met een binnenoorslechthorendheid waarbij een klassiek hoortoestel niet mogelijk is.

Cochleair implantaat

Een cochleair implantaat (CI) is een elektronisch digitaal hoortoestel. Een elektrode wordt geïmplanteerd in het slakkenhuis en vervangt de functie van de haarcellen van het gehoororgaan. De spraakprocessor wordt uitwendig gedragen zoals een hoortoestel en zal de geluiden opvangen en omzetten in elektrische signalen. Deze worden via de geïmplanteerde elektrode in het slakkenhuis rechtstreeks doorgegeven aan de gehoorzenuw waardoor men terug kan horen. Dit biedt mensen die volledig doof zijn of maar een beperkt restgehoor hebben en onvoldoende baat hebben bij een conventioneel hoortoestel, de mogelijkheid om weer geluiden waar te nemen en spraak te verstaan. 

Oorschelpepithese of kunstoor

Sommige kinderen worden geboren zonder oorschelp en/of gehoorgang of sommige volwassenen verliezen hun oorschelp door een trauma of door oncologische heelkunde (bijvoorbeeld bij mensen met kanker). In geval van een afwezige oorschelp kan deze gereconstrueerd worden aan de hand van een reconstructie met eigen weefsel (kraakbeen en huid) of aan de hand van een reconstructie met een oorschelp-epithese of kunstoor. Dit laatste geeft een esthetisch zeer mooi resultaat. Dikwijls gaat deze ingreep samen met de plaatsing van een botverankerd hoortoestel of middendoor implantaat ter verbetering van het gehoor.