Conventioneel hoortoestel

Verbeter het spraakverstaan met een conventioneel hoortoestel

Bij de meeste mensen gaat het gehoor al vanaf de leeftijd van 20-30 jaar langzaam achteruit. Dit gehoorverlies situeert zich voornamelijk in de hoge tonen en wordt beïnvloed door tal van factoren zoals lawaaiblootstelling, genetische belasting, bepaalde medicatie, (oor)ontstekingen... Wanneer het gehoorverlies een kritische grens bereikt van gemiddeld 40 dB HL, wordt een conventioneel hoortoestel gedeeltelijk terugbetaald door het ziekenfonds. 

De meerderheid van onze patiënten komt in aanmerking voor een conventioneel hoortoestel, waarbij het geluid wordt opgevangen en versterkt, met als doel beter te kunnen horen en tot een beter spraakverstaan te komen.

De oplossing voor milde tot matige gehoorverliezen

Het versterkt geluid wordt vervolgens vrijgegeven in de gehoorgang waar het wordt opgevangen door het trommelvlies. Vervolgens wordt het via het middenoor doorgestuurd naar het binnenoor. Voornamelijk milde tot matige gehoorverliezen kunnen zo worden opgevangen. Hoortoestellen kunnen in de gehoorgang of achter de oorschelp gedragen worden en zijn tegenwoordig nog amper zichtbaar.

Gedeeltelijke terugbetaling

Indien u aan bepaalde criteria voldoet, kan u in aanmerking komen voor een gedeeltelijke terugbetaling van een hoortoestel. U heeft hiervoor een voorschrift van een NKO-arts nodig. Tijdens de consultatie bij de NKO-arts zal de audioloog uw gehoor opmeten en zullen we nagaan of u in aanmerking komt voor deze terugbetaling. Na het verkrijgen van een voorschrift van de NKO-arts kunt u in elk hoorcentrum terecht voor het vrijblijvend uitproberen van een hoortoestel.

FAQ

Wat is een hoortoestel?

Een hoortoestel of hoorapparaat is een klein elektronisch apparaat dat achter het oor of in het oor gedragen wordt en binnenkomende geluiden versterkt. Hierdoor zullen slechthorenden beter spraak kunnen verstaan. Een hoortoestel wordt digitaal ingesteld en kan ook specifieke toonhoogtes versterken (doffe tonen, scherpe tonen) : het wordt volledig op basis van uw gehoorverlies ingesteld.

Er bestaan verschillende types en merken van hoortoestellen. In overleg met de audioloog van het hoorcentrum waar de proefaanpassing wordt uitgevoerd, wordt voor u de beste oplossing gezocht naargelang uw noden en wensen.

Wanneer kom je in aanmerking voor een hoortoestel?

U komt in aanmerking voor een hoortoestel wanneer u een gemiddeld gehoorverlies van 40 dB HL of meer heeft. Hoortoestellen worden gedragen door zowel kinderen als volwassenen. Voor personen van minder dan 65 jaar, bestaat er een uitzonderingsregel waardoor zij eventueel al bij lichtere gehoorverliezen in aanmerking kunnen komen.

Waar kan ik voor een hoortoestel terecht?

U kan in elk hoorcentrum terecht voor de aanpassing van een hoortoestel.

Eerst moet u een afspraak maken bij de NKO-arts voor een voorschrift. De NKO-arts zal uw oren onderzoeken en de audioloog zal een gehoortest afnemen. Op het voorschrift worden de resultaten van uw gehoortest weergegeven. Dit voorschrift hebt u nodig om een proef op te starten bij uw hoorcentrum.

U kan een hoortoestel steeds op proef uittesten (proefperiode), die minimum 14 dagen duurt. De proefperiode is gratis en vrijblijvend op voorwaarde dat u een voorschrift van de NKO-arts heeft. Wanneer u na de proefperiode het hoortoestel wenst aan te kopen, moet u opnieuw een afspraak maken bij de NKO-arts die het voorschrift zal ondertekenen. Pas dan heeft u recht op de terugbetaling van het RIZIV.

Hoeveel kost een hoortoestel?

Bij volwassenen vergoedt het RIZIV één keer om de vijf jaar een deel van het aankoopbedrag van de hoortoestellen. Bij kinderen is dit één keer om de drie jaar.  Er bestaan hoortoestellen in alle prijsklassen. Afhankelijk van uw wensen en noden zal de aankoopprijs van een hoortoestel anders zijn.

Indien u in aanmerking komt voor de terugbetaling van het RIZIV, wordt dit via derdebetalersregeling door uw mutualiteit terugbetaald.

Wat als mijn hoortoestel niet meer toereikend is?

Wanneer u een bepaald type van gehoorverlies hebt (bijv. bij middenoorproblemen, atresie van de gehoorgang, enkelzijdige doofheid...), kan het zijn dat een klassiek hoortoestel geen optie voor u is. Afhankelijk van uw gehoorprobleem kan een botverankerd hoortoestel (BAHA) of een middenoorimplantaat een oplossing bieden. Bij deze types van implanteerbare hoortoestellen worden de geluidstrillingen niet doorgegeven via de gehoorgang, zoals bij een klassiek hoortoestel, maar wel via de geluidstrillingen van het schedelbot.

Wanneer uw gehoorverlies te groot is, kan het zijn dat een hoortoestel u onvoldoende versterking kan geven om tot een goed spraakverstaan te komen. In dit geval kan een cochleair implantaat (CI) een oplossing zijn.

Indien u meer uitleg wenst over deze opties, kan u steeds een afspraak maken bij de NKO-arts in ons centrum.

Wilt u graag meer weten over een conventioneel hoortoestel?

Onze experten helpen u graag verder of maak een afspraak op 050/452280