Botverankerd hoortoestel

Een botverankerd hoortoestel heeft ongeveer hetzelfde indicatiegebied als een middenoorimplantaat, maar hierbij komen eveneens patiënten in aanmerking met een éénzijdige aangeboren of verworven doofheid of patiënten met een afwezig buiten- of middenoor. In tegenstelling tot een middenoorimplantaat werkt een botverankerd hoortoestel via het principe van beengeleiding. Hierbij wordt geluid voortgeplant via het bot waardoor het binnenoor rechtstreeks gestimuleerd wordt. Op deze manier worden buiten- en middenoor overgeslagen.

Trillingen via het bot zorgen voor minder gehoorverlies

Tijdens een operatieve ingreep onder lokale of algemene verdoving wordt een schroefimplantaat in het schedelbot achter de oorschelp geïmplanteerd. Op dit schroefimplantaat wordt een geluidsprocessor geplaatst die het geluid opvangt en omzet in mechanische trillingen. Deze trillingen worden via de implantschroef doorgegeven aan het bot en bereiken, via directe beengeleiding, het binnenoor. Er zijn verschillende types botverankerde hoortoestellen beschikbaar en er zijn ook een aantal nieuwigheden in ontwikkeling.

Testen audiologie en proefperiode

Om te kijken of u in aanmerking komt voor een Bone Donduction Device (BCD) wordt een klassieke gehoortest met luchtgeleiding en beengeleiding uitgevoerd. Op basis van deze test wordt een BCD ingesteld en krijgt u de mogelijkheid om gedurende enkele weken één of meerdere BCD-processoren op softband te gebruiken en het effect ervan te testen in uw dagelijks leven. Indien deze proefperiode positief is en u wenst over te gaan tot de ingreep en de aankoop van een BCD, wordt een spraakverstaanbaarheidstest afgenomen met en zonder de BCD. Deze testen zijn nodig om terugbetaling te krijgen van de mutualiteit.

Implantatie

Het BCD-systeem is opgebouwd uit drie onderdelen. Ten eerste het titanium implantaat dat in het bot van de schedel wordt geplaatst. Het tweede onderdeel bestaat uit een abutment (titanium schroefje doorheen de huid) of een magneet. Het derde onderdeel is de geluidsprocessor, die op het abutment of op de magneet wordt geklikt. 

De operatie wordt zowel onder lokale verdoving als onder algemene verdoving uitgevoerd. De meeste patiënten kiezen voor algemene verdoving omwille van het patiëntcomfort. De operatie duurt ongeveer 30 minuten.

Voordat de operatie kan uitgevoerd worden, wordt eerst wat haar achter het oor weggeschoren en wordt de locatie van het implantaat bepaald. Na het steriel afdekken van het gebied achter het oor wordt een kleine snede gemaakt in de huid. Vervolgens wordt het titanium implantaat geplaatst in het bot van de schedel. Hiervoor moet een klein gaatje  geboord worden met een diepte van maximaal 4 mm. 

Bij kinderen, die een dunnere schedeldikte hebben dan volwassenen, wordt een titanium implantaat van 3 mm geplaatst. Aangezien dit moet vastgroeien in het bot (osseointegratie genaamd), moet de ingreep soms in twee fases gebeuren. Eerst wordt het implantaat geplaatst en drie tot zes maanden later wordt het abutment geplaatst. Als de schedeldikte van het kind voldoende is, meestal is dit vanaf het zesde levensjaar, kan het implantaat en het abutment in één operatie geplaatst worden.

 

Opvolging

Tijdens de eerste maand na de BCD-implantatie volgen er verschillende postoperatieve controles bij de arts. Het beengeleidingshoortoestel zelf kan 4 weken na de operatie gedragen worden. Deze tijd is nodig om het titanium implantaat goed te laten vastgroeien in het bot. Na de consultatie bij de arts komt u bij de audioloog, die het botverankerd hoortoestel correct instelt op basis van uw gehoor. Het eerste jaar zien we u graag om de drie maanden op controle. Daarna wordt aangeraden dat u minstens één keer per jaar op controle komt.

FAQ

Bestaan er verschillende soorten botverankerde hoortoestellen?

Zowel de firma Oticon als de firma Cochlear produceren botverankerde hoortoestellen. Afhankelijk van de grootte van het gehoorverlies bestaan er bij beide merken minder krachtige en meer krachtige toestellen (de zogenaamde 'power' toestellen). Een power toestel is wat groter, omdat dit toestel meer kracht moet leveren om het geluid te versterken. Hiervoor is een grotere batterij nodig. 

Samen met uw audioloog en NKO-arts wordt bekeken voor welk type van toestel u in aanmerking komt.

Hoe verloopt de operatie? Welke klachten zijn er na de operatie?

De operatie wordt zowel onder lokale verdoving als onder algemene verdoving uitgevoerd. Dit is afhankelijk van uw leeftijd, uw keuze of medische indicatie van de behandelende arts. De keuze wordt in overleg met de arts gemaakt. Op de dag van de operatie wordt u opgenomen in het ziekenhuis. De operatie kan in dagopname gebeuren.

Na de operatie moet u gedurende een week een hoofdverband dragen. De huid kan tijdelijk wat gevoelloos zijn. Het gewone gevoel komt meestal binnen enkele weken tot maanden terug. De huid rondom het implantaat kan ook wat gevoelig zijn. Dit verdwijnt gewoonlijk binnen enkele dagen tot weken. 

Na een viertal weken mag de spraakprocessor gedragen worden. De audioloog zal de processor instellen volgens uw gehoor. 

Na de genezing van de wonde dient u de huid rondom het abutment regelmatig schoon te maken. U kunt dit best een aantal keer per week tot dagelijks doen. 

Moet de BAHA spraakprocessor regelmatig bijgeregeld worden?

Wanneer de wonde helemaal genezen is en het titanium implantaat is vastgegroeid in de schedel, dit is meestal een viertal weken na de operatie, zal de audioloog uw BAHA spraakprocessor voor de eerste maal instellen. De afregeling gebeurt digitaal en kan naar uw wensen aangepast worden. Het is mogelijk om bepaalde klanken (scherpe of doffe tonen) meer of minder te versterken. Het is tevens mogelijk om verschillende programma's mee te geven die in verschillende luistersituaties kunnen gebruikt worden (spraak in lawaai, muziek, windprogramma...). Na de eerste bijregeling kan een bijkomende aanpassing nodig zijn. Eenmaal de instellingen op punt staan raden we aan eenmaal per jaar op controle te komen voor een bijregeling van de processor en een medische controle bij de arts. 

Wat is de kostprijs van een BAHA?

De kostprijs van de operatie wordt door de mutualiteit vergoed. Er kunnen bijkomende kosten verbonden zijn aan de opname (afhankelijk of u een hospitalisatieverzekering heeft en of u bijvoorbeeld een één- of tweepersoonskamer wenst). Wat betreft de BAHA processor variëren de prijzen naargelang het type toestel. Hierbij is er een gedeeltelijke terugbetaling van de mutualiteit voorzien die ook varieert naargelang uw leeftijd. De verschillende modellen en prijzen worden door de audioloog toegelicht. 

Wie komt in aanmerking voor een BAHA?

Verschillende patiënten komen in aanmerking voor een BAHA: 

  • patiënten met een gehoorgangatresie: dit is een aandoening waarbij de gehoorgang niet volledig is ontwikkeld en het geluid het binnenoor niet kan bereiken via luchtgeleiding. 
  • patiënten met een conductief gehoorverlies: hierbij is er een aandoening van het middenoor waardoor het geluid het binnenoor niet optimaal bereikt. Soms is dit inoperabel of kan het gehoor niet versterkt worden met een klassiek conventioneel hoortoestel (bijvoorbeeld omwille van recidiverende oorloop of wanneer onvoldoende hoortoestel krachtig is).
  • patiënten met eenzijdige doofheid (Single Sided Deafness) die aangeboren of verworven (door trauma, viraal...) is. 
Komen baby's en kinderen in aanmerking voor een BAHA?

Een BAHA wordt zowel bij kinderen als bij volwassenen toegepast. Bij kinderen tot de leeftijd van 6-7 jaar wordt een BAHA op softband/soundarc gedragen. Dit is een band die rond het hoofd gedragen wordt waarop het toestel geklikt wordt. Bij kinderen is de botdikte van de schedel nog niet groot genoeg, waardoor pas op latere leeftijd overgegaan wordt tot een operatie. 

Ik wil weten of ik in aanmerking kom voor een BAHA. Wat moet ik doen?

U kunt een afspraak maken bij onze NKO-arts. Deze zal uw oor onderzoeken (aan de hand van een microscoop voor het oor, een otoscoop). Aansluitend wordt het gehoor getest door middel van een audiometrie met luchtgeleiding en beengeleiding. 

Indien u in aanmerking komt voor een botverankerd hoortoestel kan u dergelijk toestel uitproberen bij de audioloog. Deze zal een toestel voor u instellen volgens uw gehoorverlies en dit kunt u gedurende enkele weken uitproberen op een 'softband' of 'soundarc'. Dit is een tijdelijke band die rond het hoofd gedragen wordt en waarop het toestel geklikt wordt. Het is mogelijk om verschillende toestellen uit te testen. De proefperiode is volledig vrijblijvend en kan u een goed beeld geven van het resultaat dat u kan verwachten met een BAHA. Na de proefperiode kunt u beslissen of u al dan niet een BAHA-operatie wenst. 

Hebt u vragen over een botverankerd hoortoestel?

Onze experten helpen u graag verder of maak een afspraak op 050/452280