Interessante links

We delen enkele interessante links van partners en verenigingen indien u op zoek bent naar meer informatie. 

AZ Sint Jan Brugge-Oostende AV: dienst Neus-, Keel- en Oorziekten

De dienst Neus-, Keel- en Oorziekten staat voor hoogkwalitatieve, innovatieve, gespecialiseerde zorg. Campus Sint-Jan is een van de centra waar cochleaire implantatie en de plaatsing van middenoorimplantaten en botverankerde hoortoestellen mogelijk is. 

Onafhankelijk informatiecentrum over Cochleaire implantatie

ONICI is de afkorting van "Onafhankelijk Informatiecentrum over Cochleaire Implantatie". Zoals de naam zegt, is het de bedoeling om zo onafhankelijk mogelijk correcte, objectieve en up-to-date informatie te geven rond Cochleaire Implantatie en dit vooral voor de regio's Vlaanderen en Nederland.

Vlaamse Ouders van Kinderen met een Cochleair Implant

VLOK-CI is een vereniging van en voor ouders van dove en slechthorende kinderen. 

Noord-West-Vlaamse Doven en Slechthorenden – Fevlado - Brugge en Oostende

NOWEDO vzw (Noord-Westvlaamse vereniging voor Doven en slechthorenden) is één van de zeven regionale verenigingen voor doven en slechthorenden in Vlaanderen. 

Onder Ons vzw

Onder Ons is een vereniging van en voor volwassen slechthorenden en doofgewordenen.

Anders HOren Samen Aanpakken vzw

AHOSA vzw is de organisatie die de inclusie in de brede samenleving beoogt van slechthorende/dove personen die communiceren in gesproken taal.

Opci

 

OPCI behartigt de belangen, geeft voorlichting en draagt zorg voor lotgenotencontact voor mensen met een cochleair implantaat en voor mensen die een cochleair implantaat overwegen

Doof Vlaanderen

Doof Vlaanderen streeft naar gelijkwaardigheid, emancipatie en ontplooiing van dove personen en hun taal, de Vlaamse Gebarentaal, in de samenleving.

mijn kind is doof
Cochlear
Advanced Bionics
Med-El