Refer Kind en Gezin

Zopas heb je vernomen dat ook de tweede gehoorscreening test van je baby aan één of beide oortjes niet goed is. De arts en de verpleegkundige van Kind en Gezin spreken over een “refer”. Ongetwijfeld heb je heel wat vragen. Waarom is het nodig om nu al het gehoor te testen? Is de test wel betrouwbaar? Wat moeten we nu doen?

Wat is de ALGO-test of MAICO-test?

De MAICO-test is een geautomatiseerde gehoortest om het gehoor van uw pasgeboren kind te testen en dient om eventuele gehoorafwijkingen al kort na de geboorte op te sporen.

Wat als u het resultaat 'REFER' of 'FAIL' krijgt?

Bij een ‘REFER’ of een ‘FAIL’ zal de verpleegkundige van Kind & Gezin de test een paar dagen later opnieuw herhalen. Wanneer de test dan nog steeds een afwijkend resultaat geeft, zal de verpleegkundige u doorverwijzen naar een referentiecentrum voor verder onderzoek. Hiervoor kan u terecht in het AZ Sint-Jan te Brugge. Wij geven u zo snel mogelijk, binnen een termijn van 10 werkdagen, een afspraak bij de NKO-arts en bij de audioloog, die het gehoor van uw kind zullen onderzoeken.

Wat gebeurt er tijdens de afspraak in het A.Z. Sint-Jan te Brugge?

Wanneer u op consultatie komt met uw baby naar aanleiding van een slecht resultaat bij de gehoorscreening van Kind & Gezin, worden volgende onderzoeken gedaan: 

Anamnese en klinisch onderzoek bij de NKO-arts

De NKO-arts zal u uitgebreid bevragen omtrent de medische voorgeschiedenis van uw baby, het verloop van de zwangerschap en de bevalling, of er bepaalde erfelijke aandoeningen bij u of bij familieleden vastgesteld zijn, …

Ook zal de NKO-arts uw baby klinisch onderzoeken, en in het bijzonder een otoscopie uitvoeren om een beeld te krijgen van het uitwendig oor, de gehoorgang en het trommelvlies.

Audiologische onderzoeken bij de audioloog

Er wordt een dopje in het oor geplaatst. Uw baby zal geluiden horen en een druk voelen. Deze test duurt slechts enkele seconden en is pijnloos. 

Met deze test meten we de beweeglijkheid van het trommelvlies en de druk in het middenoor. Hiermee kan opgespoord worden of er sprake is van een ontsteking in het middenoor. Gehoorverlies door een ontsteking is meestal niet blijvend en kan verholpen worden, bijv. door het plaatsen van buisjes.

Oto-akoestische emissies (OAE)

Er wordt een dopje in het oor geplaatst en uw baby zal geluiden horen. Deze test duurt enkele minuten en is pijnloos. Het is wel belangrijk dat uw baby rustig is tijdens deze test en niet weent.

De OAE testen de trilhaarcellen in het slakkenhuis. Er worden geluiden naar het slakkenhuis gestuurd, en de trilhaarcellen geven hier antwoord op : de oto-akoestische emissies. Het aanwezig zijn van de OAE’s betekent dat de trilhaarcellen in het slakkenhuis goed werken.

BERA (hersenstamaudiometrie)

Deze test is het meest uitgebreid en duurt ongeveer een uur. Er worden elektroden achter de oren en op het hoofd van uw baby gekleefd. Via een koptelefoon of luidsprekers in de gehoorgang worden geluiden van verschillende luidheid aangeboden. De elektroden vangen het elektrische antwoord van de gehoorzenuw op, en geven ons een objectief idee van wat uw baby wel of niet hoort. De BERA zegt iets over de graad van het gehoorverlies in de hogere frequenties. 

Voor een betrouwbare test moet de baby stil zijn. Meestal lukt dit bij baby’s van enkele maanden onder natuurlijke slaap. Indien uw baby niet rustig genoeg is, kan een slaapsiroopje gegeven worden waardoor deze sneller in slaap valt.

Bespreking van de resultaten bij de NKO-arts

Na de audiologische testen, die soms wat tijd in beslag nemen, komt u diezelfde dag nogmaals bij de NKO-arts om het resultaat van de onderzoeken te bespreken. 

Download hier de folder 'oortjes getest'

Een eerste wegwijzer voor ouders na de vroegtijdige gehoorscreening.

Welk resultaat kunnen de audiologische testen geven?

Er zijn verschillende uitkomsten mogelijk bij de audiologische testen: 

Uw baby hoort normaal

In dit geval zijn alle testen normaal en kan er geen gehoorverlies weerhouden worden. U hoeft niet verder op controle te komen met uw baby.

Uw baby heeft een geleidingsverlies door vocht in het middenoor

Baby’s en jonge kinderen hebben vaak vocht in het middenoor. Hierdoor kan een licht tot matig gehoorverlies ontstaan. Dit gehoorverlies is van voorbijgaande aard en kan verholpen worden. Het is wel belangrijk om dit op te volgen aangezien het gehoorverlies niet te lang mag aanslepen. De NKO-arts zal u verder opvolgen voor de behandeling. 

Meestal krijgt u binnen drie maanden een controleafspraak om na te gaan of het vocht verdwenen is. Indien dit niet het geval is, kunnen bijvoorbeeld buisjes geplaatst worden, waarna uw kind terug beter zal horen.

Uw baby heeft een perceptief verlies

Een perceptief gehoorverlies is een blijvend gehoorverlies. Dit kan aan één oor of aan beide oren voorkomen en kan verschillende oorzaken hebben : bijvoorbeeld een besmetting met het CMV-virus tijdens de zwangerschap, een erfelijke factor, …  er zijn nog tal van andere oorzaken. Soms blijft de oorzaak ook onbekend.

Indien er sprake is van een permanent gehoorverlies, zullen wij u met ons referentiecentrum verder begeleiden en opvolgen doorheen heel het traject. 

U zal ook doorverwezen worden naar een thuisbegeleidingsdienst en een revalidatiecentrum. 
Perceptief gehoorverlies bestaat in verschillende gradaties : dit kan gaan van een licht gehoorverlies tot volledige doofheid. Afhankelijk van de ernst van het gehoorverlies kan uw baby in aanmerking komen voor hoortoestellen of voor een cochleair implantaat. Voor hoorapparaten wordt u doorverwezen naar een hoorcentrum, maar voor alle implanteerbare hoorhulpmiddelen waarbij een operatie aan te pas komt (bijv. een cochleair implantaat), wordt u in ons ziekenhuis opgevolgd.

Er is geen duidelijkheid

Dit is vervelend, maar soms kan de NKO-arts na alle onderzoeken nog geen definitieve uitspraak doen over het gehoor van uw baby. Dit kan bijv. zijn omdat uw baby te onrustig was waardoor de testen niet betrouwbaar konden afgenomen worden. Ook zien we dat het bij lichtere gehoorverliezen soms moeilijker is om tot een duidelijk besluit te komen. Wij zullen u een nieuwe afspraak geven om de testen te hernemen.

Waarom moet gehoorverlies zo snel ontdekt worden?

Als uw kind gehoorverlies heeft, is het belangrijk dit zo snel mogelijk te ontdekken. Hierbij is het uiteraard ook belangrijk om zo snel mogelijk een behandeling op te starten zodat uw kind terug beter kan horen.

De eerste levensmaanden en -jaren zijn immers bijzonder belangrijk : de periode tussen 0 en 6 jaar is de taalgevoelige periode. Tijdens deze periode zal een kind leren spreken, taal gebruiken en met zijn omgeving communiceren. Een voorwaarde om een goede spraak- en taalontwikkeling te bekomen, is uiteraard dat het kind tijdens deze periode kan ‘horen’. 

Hoe vroeger gestart wordt met een behandeling bij een gehoorverlies, hoe beter. Bij voorkeur wordt met de revalidatie en de behandeling gestart voor de leeftijd van 6 maanden.

Mijn kind heeft een blijvend gehoorverlies. Wat nu?

Lees ons gerelateerd artikel