Middenoorimplantaat

Het alternatief voor een conventioneel hoortoestel

Een middenoorimplantaat  (Middle Ear Implant of MEI) is een nieuw alternatief voor een conventioneel hoortoestel. Een MEI zet het geluid om in mechanische energie en brengt deze over naar het middenoor waar de gehoorbeentjes mechanisch in trilling worden gebracht, met betere geluidsoverdracht naar het slakkenhuis als gevolg. 

De oplossing bij milde tot matige/ernstige slechthorendheid

MEI zijn toepasbaar bij mensen met een milde tot matige/ernstige vorm van slechthorendheid. Ze zijn speciaal bedoeld voor wie geen conventioneel hoortoestel in het oor kan (ver)dragen. Tegenwoordig bestaan er verschillende semi-implanteerbare hoortoestellen.

Een MEI bestaat uit twee delen : het uitwendig deel is een geluidsprocessor die als een magneet op het hoofd gedragen wordt. De geluidsprocessor vangt geluidssignalen op en stuurt deze door naar het inwendig deel. Het inwendig deel heeft een transducer die de mechanische trillingen overbrengt naar het slakkenhuis.

Aangepast naargelang het gehoorverlies

De volledig implanteerbare hoortoestellen zijn reeds op de markt maar nog in volle ontwikkeling. De plaatsing van een MEI gebeurt via een operatieve ingreep. Eens de patiënt hersteld is, wordt de uitwendige processor aangesloten en stelt de audioloog deze in naargelang het gehoorverlies. Sommige middenoorimplantaten worden momenteel terugbetaald door het ziekenfonds.

Testen audiologie

Om in aanmerking te komen voor een middenoorimplantaat moet er aan strikte criteria volgens het RIZIV voldaan zijn. Daarom moeten we een klassieke gehoortest en spraakverstaanbaarheidstest uitvoeren en moet mogelijks eerst een proefperiode met een BAHA of conventioneel hoortoestel gebeuren.

Implantatie

Het middenoorimplantaat is opgebouwd uit twee onderdelen. Enerzijds bestaat dit uit een inwendig geïmplanteerd hoortoestel dat gekoppeld wordt aan de gehoorbeentjes of het ronde venster van het slakkenhuis via een transducer (mini vibrator). Anderzijds is er de geluidsprocessor, die uitwendig gedragen wordt achter het oor en via een magneet het geluid doorgeeft naar het implantaat onder huid. 

De operatie wordt onder algemene verdoving uitgevoerd en duurt ongeveer 90 minuten. Voordat de operatie kan beginnen, wordt eerst wat haar achter het oor weggeschoren en wordt de locatie van het implantaat bepaald. Na het steriel afdekken van het gebied achter het oor wordt een L- of C-vormige snede gemaakt in de huid. Vervolgens wordt het middenoorimplantaat geplaatst in het bot van de schedel en gekoppeld aan het middenoor.  Dit moet zeer precies gebeuren en vergt de hulp van een microscoop. 

Opvolging

Na de implantatie volgen verschillende postoperatieve controles bij de arts, de wondcontroles. De geluidsprocessor zelf kan 4 weken na de operatie gedragen worden. Na de consultatie bij de arts komt u bij de audioloog, die de processor correct zal instellen op basis van uw gehoorverlies. Daarna wordt aangeraden om minstens één keer per jaar op controle te komen bij de NKO-arts en de audioloog.

FAQ

Hoe werkt een middenoorimplantaat?

Een middenoorimplantaat bestaat uit twee delen. Het uitwendig deel is een geluidsprocessor die via een magneet op het hoofd achter het oor gedragen wordt. Deze vangt geluidssignalen op en stuurt deze door naar het inwendig deel. De geluidssignalen worden omgezet in mechanische energie (trillingen). Dit is in tegenstelling tot een hoortoestel die de geluiden gewoon versterkt. Deze mechanische trillingen stimuleren de structuren in het middenoor, wat zorgt voor een 'natuurlijke' versterking van het geluid. Het inwendig deel heeft een transducer die de mechanische trillingen overbrengt naar het slakkenhuis.

 

Bestaan er verschillende soorten middenoorimplantaten?

Het enige middenoorimplantaat dat op heden terugbetaald wordt als er aan specifieke criteria voldaan wordt, is de Vibrant Soundbridge van de firma Med-El. Er bestaan nog een aantal andere middenoorimplantaten, zoals bijvoorbeeld de Bonebridge. Hierbij wordt geluid eveneens omgezet in een mechanische trilling, maar de manier waarop de trillingen aangeboden worden aan het oor (via trillingen van de schedel of de middenoorbeentjes) verschilt tussen de verschillende implantaten. Ook andere firma’s, zoals Cochlear, ontwikkelen middenoorimplantaten, maar deze zijn op heden nog niet terugbetaald.

Wie komt in aanmerking voor een middenoorimplantaat?

Een middenoorimplantaat wordt toegepast bij personen die met een conventioneel hoortoestel geen verbetering ervaren of dit om medische redenen niet kunnen gebruiken. Daarenboven kunnen deze patiënten omwille van medische redenen geen gebruik maken van een botverankerd hoortoestel (BAHA). Dit is vaak het geval als het gehoorverlies na één of meerdere operaties aan het middenoor blijvend is of wanneer men de hoortoestellen niet (meer) kan dragen vanwege een chronische ontsteking van de gehoorgang. Een middenoorimplantaat kan een oplossing zijn voor mensen met een licht tot ernstig perceptief gehoorverlies, maar kan ook een mogelijkheid zijn bij een geleidings- of gemengd gehoorverlies.

Hoeveel kost een middenoorimplantaat?

Om terugbetaling te krijgen van het RIZIV moet voldaan worden aan enkele specifieke criteria. Hiervoor komt u op consultatie bij de NKO-arts en worden enkele audiologische testen afgenomen. Bij een goedkeuring van het RIZIV worden de operatie en de geluidsprocessor vergoed. Er kunnen bijkomende kosten verbonden zijn aan de opname (deze variëren naargelang uw hospitalisatieverzekering en of u bijvoorbeeld een één - of tweepersoonskamer neemt). Voor de geluidsprocessor betaalt u bij aflevering ongeveer 150€.

Is het nodig om revalidatie te volgen na een implantatie van een middenoorimplantaat?

U hoeft geen revalidatie (logopedie) te volgen na een implantatie met een middenoorimplantaat. Na de operatie komt u op medische controle bij de NKO-arts. Na een viertal weken zal de audioloog de geluidsprocessor programmeren volgens uw gehoor. Gezien het geluid op een ‘natuurlijke’ manier wordt versterkt (geluiden worden omgezet in trillingen), zal het geluid niet vervormd zijn of anders klinken. Dit is in tegenstelling tot een cochleair implantaat waarbij het geluid elektrisch versterkt wordt en een intensieve revalidatie nodig is voor een beter spraakverstaan. Eenmaal de programmatie van de geluidsprocessor op punt staat, raden we een éénmalige controle per jaar aan bij de NKO-arts en bij de audioloog.

Hebt u vragen over een middenoorimplantaat?

Onze experten helpen u graag verder of maak een afspraak op 050/452280